Leden login

artikel gepubliceerd in het NCC Clubblad 2015-1

Colliemensen staan in Nederland bekend als een “roerig volkje”. Zo begint een artikel van wijlen Toka Briët in het eerste Handboek dat door S.H.V. de Collieclub ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van de vereniging werd uitgegeven.

In het artikel gaat ze in op de reden van ontstaan van de vereniging, namelijk de “typestrijd”  waardoor de toenmalige Nederlandse  Collie Club moest capituleren tegenover de voorvechters van het Engelse type .

Tijdens en net na de Tweede Wereldoorlog lagen de kynologische activiteiten nagenoeg stil. Maar vanaf 1948 tot 1960

Lid worden? Klik hier.

Welkom op de site van vereniging Nederlandse Collie Club! 

Sinds eind 2015 is de behoefte aan een eigen vereniging voor alléén de Schotse Herdershond Langhaar werkelijkheid geworden. De fokkers die zich inzetten voor het behoud van de Collie van het Engelse type zoals de rasstandaard voorschrijft, hebben de handen ineen geslagen om dit mooie ras met zijn rastypische kenmerken te behouden binnen de regelgeving van een nieuwe vereniging.

U bent als nieuw lid van harte welkom! Draagt u de Collie in zijn hoedanigheid een warm hart toe waar behoud en naleving van hoe een collie zou moeten zijn volgens rasstandaard, leidend is, dan bent u hier aan het juiste adres. Binnen deze rasstandaard is welzijn, gezondheid, bouw, gangwerk, karakter en o.a. type belangrijk. Al deze aspecten - in balans - vormen het beeld welke wij als vereniging willen uitdragen van onze collies.

Neemt u gerust een kijkje op de site - mocht u vragen hebben neem dan gerust contact op.

De oprichting van de Nederlandse Collie Club heeft als doel het in stand houden van het Engelse type volgens rasstandaard. Dit betekent dat de drie erkende kleuren behouden moeten blijven en het resultaat van iedere combinatie aan deze standaard moet voldoen. De onderzoeken die beschreven zijn in het VFR worden gehandhaafd waarbij een ieder vrij is om extra's te doen. 

Daarnaast is het belangrijk met betrekking tot het ras dat de fokkers zelf - binnen de bestaande regelgeving - de beslissingen nemen over de gang van zaken binnen de fokkerij. Hopelijk kunnen we met elkaar de activiteiten, de sfeer en de stemming van de collieliefhebbers met het Engelse type weer naar een hoog en gezellig niveau tillen!  Met leden, uit binnen- maar ook vele gevestigde fokkers uit het buitenland zijn wij een hardgroeiende club.

Jullie opmerkingen, die hopelijk kritisch en aanvullend zijn, worden zeer gewaardeerd!

Stuur ze op naar: webmaster@nederlandsecollieclub.nl

In onderstaande lijst kun je een selectie maken betreft jouw vraag. Voor alle andere vragen kun je je tot het secretariaat richten en het contactformulier onderaan de pagina invullen.

BESTUUR

Voorzitter

Mw. M. Lamé-van Raffen

voorzitter@nederlandsecollieclub.nl

Aandachtsgebieden: fokkerij en gezondheid

A.I. Secretariaat (vacature)

Dhr. H. ten Hove

secretaris@nederlandsecollieclub.nl

Aandachtsgebieden: show en redactie

Correspondentie adres:

Kanaal ZZ 50

7665 SZ Albergen

A.I. Penningmeester (vacature)

Dhr. A. de Hond

Aandachtsgebieden: Marketing en Clubwinkel

Ledenadministratie

Dhr. H. ten Hove

ledenadministratie@nederlandsecollieclub.nl

Aandachtsgebieden: ledenadministratie en toelatingscommissie

Algemeen Bestuurslid 

vacature

algemeenbestuurslid@nederlandsecollieclub.nl

Aandachtsgebieden: activiteiten, pupinfo en herplaatsing

 

Kascommissie

R. ter Horst

Fokkerij en Gezondheidscommissie 

Bestuur: M. Lamé-van Raffen

A. Bennink (meldpunt)

meldpuntgezondheid@nederlandsecollieclub.nl

M. Streefkerk (gezondheid en fokkerij)

gezondheidscommissie@nederlandsecollieclub.nl

Pupinfo 

H. Bastiaans (puppypakket)

M. Berk

Herplaatsing

M. Berk

Activiteitencommissie

Bestuur: H. ten Hove

Regiocommissariaat en wandelingen

Noord: J. van Dijk-van der Wal 

Oost: A. Kompagne

West: M. Berk / M. Marijnissen

Zuid: M. Lamé van Raffen

Zuidwest: L. Jansen-Verhoef

Showcommissie 

Vacature

Bestuur: H. ten Hove

Toelatingscommissie

Bestuur: H. ten Hove

L. Jansen

OVERIGE

Puppypakketten

heeft u pups en wilt u de nieuwe eigenaren een puppypakket geven. Voor meer info neemt u contact op met het secretariaat.

Marketing en Clubwinkel

wilt u adverteren of uw producten verkopen (op de site, in het clubblad, op evenementen en activiteiten of andere mogelijke manieren)? Neem contact op met onze marketingcommissie.

A. Lamé

A. Kompagne

(neemt u contact op met de secretaris)

Clubblad - Redactie

interessante artikelen, verslagen, foto's - heeft u ideeën? Ook als u af en toe iets wilt aanleveren. Neem contact op met onze redactie.

N. van Dijk (tekst),

Th. Kuivenhoven (fotografie) 

redactie@nederlandsecollieclub.nl

ICT

J. Berk

J. Wolda

voor alle ideeën - opmerkingen en toevoegingen 

webmaster@nederlandsecollieclub.nl

Neem contact met ons op:
Neem gerust contact op als je vragen hebt.