A.I. Penningmeester 

Dhr. A. de Hond

Aandachtsgebieden: Marketing en Clubwinkel

Ledenadministratie

Dhr. H. ten Hove

ledenadministratie@nederlandsecollieclub.nl

Aandachtsgebieden: ledenadministratie en toelatingscommissie

Algemeen Bestuurslid 

vacature

algemeenbestuurslid@nederlandsecollieclub.nl

Aandachtsgebieden: activiteiten, pupinfo en herplaatsing

COMMISSIES

Coördinatie Commissies:

A. de Hond

commissie@nederlandsecollieclub.nl

Kascommissie

A. de Hond

R. ter Horst

Fokkerij en Gezondheidscommissie 

Bestuur: M. Lamé-van Raffen

A. Bennink (meldpunt)

meldpuntgezondheid@nederlandsecollieclub.nl

L. Berghout (gezondheid en fokkerij)

M. Streefkerk (gezondheid en fokkerij)

gezondheidscommissie@nederlandsecollieclub.nl

Pupinfo 

H. Bastiaans (puppypakket)

M. Berk

Herplaatsing

M. Berk

Activiteitencommissie

Bestuur: H. ten Hove

Regiocommissariaat en wandelingen

Noord: J. van Dijk-van der Wal 

Oost: A. Kompagne

West: M. Berk / M. Marijnissen

Zuid: M. Lamé van Raffen

Zuidwest: L. Jansen-Verhoef

Showcommissie 

Vacature

H. ten Hove

Toelatingscommissie

Bestuur: H. ten Hove

L. Jansen

OVERIGE

Puppypakketten

heeft u pups en wilt u de nieuwe eigenaren een puppypakket geven. Voor meer info neemt u contact op met het secretariaat.

Marketing en Clubwinkel

wilt u adverteren of uw producten verkopen (op de site, in het clubblad, op evenementen en activiteiten of andere mogelijke manieren)? Neem contact op met onze marketingcommissie.

A. Lamé

A. Kompagne

(neemt u contact op met de secretaris)

Clubblad - Redactie

interessante artikelen, verslagen, foto's - heeft u ideeën? Ook als u af en toe iets wilt aanleveren. Neem contact op met onze redactie.

N. van Dijk (tekst),

Th. Kuivenhoven (fotografie) 

redactie@nederlandsecollieclub.nl

ICT

J. Berk

J. Wolda

voor alle ideeën - opmerkingen en toevoegingen 

webmaster@nederlandsecollieclub.nl

Neem contact met ons op:
Neem gerust contact op als je vragen hebt.