Het Bestuur

 

Voorzitter

Marleen Lamé - van Raffen

voorzitter@nederlandsecollieclub.nl

Aandachtsgebieden: fokkerij en gezondheid

 

Secretaris

Jolanda van Dijk - van der Wal

infomiltonfallscollies@gmail.com

Pupinfo en herplaatsing

Aandachtsgebieden: show en geschillen 

 

Penningmeester en Ledenadministratie

Aly Bennink - Schilder

penningmeester@nederlandsecollieclub.nl

Aandachtsgebieden: Marketing en Clubwinkel

(meldpunt Gezondheid en fokkerij

 

Kascommissie

Gerie Habraken en Anton Lamé

 

Activiteitencommissie

Anton Lamé en Jolanda van Dijk van der Wal

 

Regiocommissariaat en wandelingen

Noord: Jolanda van Dijk-van der Wal 

Oost: VACATURE

West: Monique Marijnissen

Zuid: Marleen Lamé - van Raffen

Zuidwest: VACATURE

 

Showcommissie

Gerie en Anita Habraken, Miep van Dulken, Marian en Evert Bosch, André de Hond, Dorien de Vries & 

Jolanda van Dijk van der Wal

 

Marketing en Clubwinkel

Wilt u adverteren of uw producten verkopen (op de site, in het clubblad, op evenementen en activiteiten of andere mogelijke manieren)?    Neem dan contact op met Marleen Lamé via voorzitter@nederlandsecollieclub.nl

 

Clubblad - Redactie

Interessante artikelen, verslagen, foto's - heeft u ideeën? Ook als u af en toe iets wilt aanleveren. Neem contact op met Gerie Habraken via redactie@nederlandsecollieclub.nl