Sinds eind 2015 is de behoefte aan een eigen vereniging voor alléén de Schotse Herdershond Langhaar werkelijkheid geworden. De fokkers die zich inzetten voor het behoud van de Collie van het Engelse type zoals de ras-standaard voorschrijft, hebben de handen ineen geslagen om dit mooie ras met zijn ras-typische kenmerken te behouden binnen de regelgeving van een nieuwe vereniging.

U bent als nieuw lid van harte welkom! Draagt u de Collie in zijn hoedanigheid een warm hart toe waar behoud en naleving van hoe een collie zou moeten zijn volgens ras--standaard, leidend is, dan bent u hier aan het juiste adres. Binnen deze ras-standaard is welzijn, gezondheid, bouw, gangwerk, karakter en o.a. type belangrijk. Al deze aspecten - in balans - vormen het beeld welke wij als vereniging willen uitdragen van onze collies.

Neemt u gerust een kijkje op de site - mocht u vragen hebben neem dan gerust contact op.

De oprichting van de Nederlandse Collie Club heeft als doel het in stand houden van het Engelse type volgens ras-standaard. Dit betekent dat de drie erkende kleuren behouden moeten blijven en het resultaat van iedere combinatie aan deze standaard moet voldoen. De onderzoeken die beschreven zijn in het VFR worden gehandhaafd waarbij een ieder vrij is om extra's te doen. 

Daarnaast is het belangrijk met betrekking tot het ras dat de fokkers zelf - binnen de bestaande regelgeving - de beslissingen nemen over de gang van zaken binnen de fokkerij. Hopelijk kunnen we met elkaar de activiteiten, de sfeer en de stemming van de collieliefhebbers met het Engelse type weer naar een hoog en gezellig niveau tillen!  Met leden, uit binnen- maar ook vele gevestigde fokkers uit het buitenland zijn wij een hard-groeiende club.

Jullie opmerkingen, die hopelijk kritisch en aanvullend zijn, worden zeer gewaardeerd!

Een stukje geschiedenis

artikel gepubliceerd in het NCC Clubblad 2015-1

Colliemensen staan in Nederland bekend als een “roerig volkje”. Zo begint een artikel van wijlen Toka Briët in het eerste Handboek dat door S.H.V. de Collieclub ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van de vereniging werd uitgegeven.

In het artikel gaat ze in op de reden van ontstaan van de vereniging, namelijk de “typestrijd”  waardoor de toenmalige Nederlandse Collie Club moest capituleren tegenover de voorvechters van het Engelse type. Tijdens en net na de Tweede Wereldoorlog lagen de kynologische activiteiten nagenoeg stil. Maar vanaf 1948 tot 1960 komt de fokkerij van de langhaar collies langzaam aan weer op gang. Uit tentoonstellingscatalogi uit die tijd valt op te maken dat er een constante lijn wordt gevolgd. Dat kan haast ook niet anders want telkens worden dezelfde keurmeesters uitgenodigd, buitenlandse keurmeesters worden niet uitgenodigd zodat er geen vergelijk is of de Nederlandse collie voldoet aan de internationale norm. Steeds dezelfde collies veroveren de Kampioenschapsprijs. En als dan ook nog blijkt dat er in een bepaalde kennel alleen maar met Nederlandse Kampioenen wordt gefokt dan mag duidelijk zijn dat er in Nederland sprake is van de “Hollandse Collie”.

In de beginjaren ’60 begint een aantal fokkers zich zorgen te maken over de manier waarop de Nederlandse Collie steeds meer gaat afwijken van de Engelse Collie en de import collies die inmiddels in ons land aanwezig zijn. Uiteindelijk gaan steeds meer fokkers met Engelse honden fokken.

Voor en tegenstanders van het Engelse type verklaren elkaar min of meer de oorlog. Er ontstaat zelfs een afscheidingsbeweging binnen de NCC; in 1963 is er een groep dissidenten die zichzelf  “de naam “Schotse Herdershonden Vereniging” noemt. In die tijd kon er nog maar één rasvereniging per ras bestaan en zag de Raad zich gedwongen partij te kiezen, iets waar ze helemaal niet blij mee was. Uiteindelijk kiest de Raad partij en moedigt keurmeesters aan om in Engeland te gaan kijken hoe daar de ras standaard werd geïnterpreteerd. Een aantal keurmeesters heeft aan dat verzoek gevolg gegeven.

Maar uiteindelijk barst toch de bom. Voor de KCM van 1964 werden twee keurmeesters uitgenodigd, een aanhanger van het Engelse type en een van de Hollandse Collie. Men had echter verzuimd om op het inschrijfformulier te vermelden wie wat keurde. Er ontstonden moeilijkheden bij de inschrijving en bij de toegang tot de show. De Raad kon niets anders doen dan, op grond van onregelmatigheden, bij deze show, de erkenning van de NCC intrekken. De zaak is zelfs voor de burgerlijke rechter geweest die de Raad en daarmee de aanhangers van het Engelse type in het gelijk stelde.

Bron: artikel De Colliefok in Nederland van Toka Briët.

Uitgerekend in het 50- jarig jubileumjaar van S.H.V. “De Collieclub” ontstaat er weer een scheuring. Onder de oppervlakte broeide al een tijdje een gevoel van ongenoegen tussen de aanhangers van de Engelse ras-standaard enerzijds en nu niet de 'Hollandse Collie' maar de liefhebbers van de Amerikaanse Collie anderzijds. De fokkers en eigenaren van de Amerikaanse lijnen kunnen of willen niet erkennen dat er sprake is van twee verschillende rassen en vinden dan ook dat de rassen, zonder problemen, onderling gekruist kunnen worden. De aanhangers van de Engelse ras-standaard, de volgens de FCI norm geldende ras-standaard voor de Schotse Herder langhaar, zien dit begrijpelijkerwijs niet zitten.

Dit alles heeft ertoe geleid dat men met zijn allen de handen ineengeslagen hebben en er een nieuwe rasvereniging werd op gericht in 2015. Dat is uiteindelijk De Nederlandse Collieclub geworden, een club waar we met zijn allen trots op mogen zijn. Waar fokkers van het Engelse type op een zo goed mogelijke en verantwoordelijke manier er aan werken een mooie en goed gezonde collies te fokken en het mooie ras beeld te behouden.